สาขาเซียร์ รังสิต "เปิดทำการ" วันที่ 10 ธันวาคม 2554

หลังจากที่ห้างเซียร์ รังสิตประสบอุทกภัย ทำให้ COPYCDDVD สาขาเซียร์ รังสิต ต้องปิดทำการไประยะเวลาหนึ่ง บัดนี้เราพร้อมเปิดทำการในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 แล้ว

COPYCDDVD สาขาเซียร์ รังสิต
ห้อง FB025 ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต
โทร. 08 2360 0111

สาขา Biztown ลาดพร้าว หยุดวันที่ 3 -5 ธันวาคม 2554

COPYCDDVD สาขา Biztown ลาดพร้าว หยุดทำการเนื่องในวันพ่อแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 3 ถึว 5 ธันวาคม 2554 และเปิดทำการอีกครั้งวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่สาขา พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า โทร. 08 2360 0222, 08 2361 0222 ซึ่งเปิดทำการตามปกติทุกวัน

สาขาเซียร์ รังสิต "ปิดทำการชั่วคราว" เนื่องจากภาวะน้ำท่วม

เนื่องจากเกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทางห้างเซียร์ รังสิตซึ่งประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมสูงเกินกว่า 1 เมตร จึงประกาศปิดทำการไม่มีกำหนด ทำให้เราไม่สามารถเปิดทำการ COPYCDDVD สาขาเซียร์ รังสิตได้ อย่างไรก็ตามเมื่อทางห้างเซียร์ รังสิตประกาศเปิดแล้ว เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งผลิตแผ่น กรุณาติดต่อได้ที่สาขาของ COPYCDDVD อีก 2 สาขาซึ่ง "เปิดทำการ" ตามปกติ

- สาขา Biztown ลาดพร้าว
โทร. 0 2933 4863, 08 4333 4333

- สาขาพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ
โทร. 08 2360 0222 08 2361 0222