สาขาเซียร์ รังสิต "ปิดทำการชั่วคราว" เนื่องจากภาวะน้ำท่วม

เนื่องจากเกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทางห้างเซียร์ รังสิตซึ่งประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมสูงเกินกว่า 1 เมตร จึงประกาศปิดทำการไม่มีกำหนด ทำให้เราไม่สามารถเปิดทำการ COPYCDDVD สาขาเซียร์ รังสิตได้ อย่างไรก็ตามเมื่อทางห้างเซียร์ รังสิตประกาศเปิดแล้ว เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งผลิตแผ่น กรุณาติดต่อได้ที่สาขาของ COPYCDDVD อีก 2 สาขาซึ่ง "เปิดทำการ" ตามปกติ

- สาขา Biztown ลาดพร้าว
โทร. 0 2933 4863, 08 4333 4333

- สาขาพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ
โทร. 08 2360 0222 08 2361 0222