เกี่ยวกับ บริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด

จุดเริ่มต้นของเรา

บริการผลิตสื่อไม่ว่าจะเป็นการผลิตแผ่น CD, ผลิตแผ่น DVD หรือผลิตแผ่น Blu-ray เราได้เริ่มขึ้นในปี 2009 ผู้ก่อตั้งคือคุณ ปณิธิ รุ่งเรืองบางชัน โดยบริการผลิตสื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งของ DVDR2U เว็บไซต์ขายแผ่น CD และ DVD เปล่า (Blank Media) ในราคาถูก ซึ่งเปิดขายตั้งแต่ปี 2005 ด้วยประสบการณ์การในการขายสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตอันยาวนานของผู้ก่อตั้ง พร้อมทั้งบริการและราคาในการผลิตแผ่นของเราที่ถูกกว่าของบริษัทอื่นทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2010 เราได้ย้ายมาเปิดในโครงการ Biztown ลาดพร้าว ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง ทำให้ลูกค้าติดต่อเข้ามาได้สะดวกยิ่งขึ้น และในปี 2011 เราได้ก่อตั้งเป็น บริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด

ปัจจุบัน

ในปี 2012 คุณ ปณิตา รุ่งเรืองบางชัน ได้เข้ามาเป็นผู้บริหาร ได้ขยายบริษัทโดยตั้งการบริการผลิตแผ่นแบบ Replication ขึ้นมา โดยใช้เครื่องผลิตแผ่น SKYLINE II และ SPACELINE II ของ บริษัท Singulus Technologies AG ประเทศเยอรมนี มาปั๊ม CD และปั๊ม DVD แบบ Offset เราได้เติบโตมาเรื่อยๆ จนถึงในปี 2016 นี้ บริษัท ไวลด์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด มีลูกค้าทั้งหมดหลายพันหลาย ผลิตแผ่นไปแล้วกว่าหนึ่งร้อยล้านแผ่น และมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดในกลุ่มผู้ผลิตสื่อดิจิตอล

Singulus SKYLINE II with Netstal Hybrid