Blog

วันหยุดประจำปี 2555 ของ COPYCDDVD

วันหยุดประจำปี 2555 ของ COPYCDDVD

เดือนมกราคม
วันที่ 31 ธันวาคม ถึง วันที่ 3 มกราคมครับ - ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
*หยุดทุกสาขา

เดือนมีนาคม
วันที่ 7 มีนาคม - วันมาฆบูชา
*หยุดเฉพาะสาขา Biztown ลาดพร้าว (สำนักงานใหญ่), สาขาอื่นยังเปิดให้บริการตามปกติ

เดือนเมษายน
วันที่ 12 ถึง 17 เมษายน - วันสงกรานต์
*หยุดทุกสาขา

เดือนพฤษภาคม
วันที่ 1 พฤษภาคม - วันแรงงาน

สาขา Biztown ลาดพร้าว หยุดวันที่ 10-11 ธันวาคม 2554

COPYCDDVD สาขา Biztown ลาดพร้าว "หยุดทำการ" เนื่องในวันรัฐธรรมนูญตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 11 ธันวาคม 2554 และเปิดทำการอีกครั้งวันจันทร์ 12 ธันวาคม 2554 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าต้องการสั่งผลิตแผ่นสามารถติดต่อได้ที่สาขาอื่นของ COPYCDDVD ซึ่งเปิดทำการตามปกติ

- สาขาเซียร์ รังสิต โทร. 08 2360 0111
ศูนย์การค้าไอ-ที เซียร์ รังสิต ชั้น 4 ห้อง FB025
เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.30 ถึง 20.00 น.

- สาขาพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า โทร. 08 2360 0222, 08 2361 0222
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า ประตูน้ำ ชั้น M ห้อง M01
เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.30 ถึง 20.00 น.

สาขาเซียร์ รังสิต "เปิดทำการ" วันที่ 10 ธันวาคม 2554

หลังจากที่ห้างเซียร์ รังสิตประสบอุทกภัย ทำให้ COPYCDDVD สาขาเซียร์ รังสิต ต้องปิดทำการไประยะเวลาหนึ่ง บัดนี้เราพร้อมเปิดทำการในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 แล้ว

COPYCDDVD สาขาเซียร์ รังสิต
ห้อง FB025 ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต
โทร. 08 2360 0111

สาขา Biztown ลาดพร้าว หยุดวันที่ 3 -5 ธันวาคม 2554

COPYCDDVD สาขา Biztown ลาดพร้าว หยุดทำการเนื่องในวันพ่อแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 3 ถึว 5 ธันวาคม 2554 และเปิดทำการอีกครั้งวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่สาขา พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า โทร. 08 2360 0222, 08 2361 0222 ซึ่งเปิดทำการตามปกติทุกวัน

สาขาเซียร์ รังสิต "ปิดทำการชั่วคราว" เนื่องจากภาวะน้ำท่วม

เนื่องจากเกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทางห้างเซียร์ รังสิตซึ่งประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมสูงเกินกว่า 1 เมตร จึงประกาศปิดทำการไม่มีกำหนด ทำให้เราไม่สามารถเปิดทำการ COPYCDDVD สาขาเซียร์ รังสิตได้ อย่างไรก็ตามเมื่อทางห้างเซียร์ รังสิตประกาศเปิดแล้ว เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งผลิตแผ่น กรุณาติดต่อได้ที่สาขาของ COPYCDDVD อีก 2 สาขาซึ่ง "เปิดทำการ" ตามปกติ

- สาขา Biztown ลาดพร้าว
โทร. 0 2933 4863, 08 4333 4333

- สาขาพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ
โทร. 08 2360 0222 08 2361 0222