Samsung Galaxy S2 จะได้รับการอัพเดทเป็น ICS ในวันที่ 15 มีนาคมนี้

Samsung Mobile ประเทศอิสราเอล ได้ออกมาประกาศทางแฟนเพจของ Facebook ว่าผู้ใช้ Samsung Galaxy S2 นั้นจะได้รับการอัพเดทระบบปฏิบัติการ Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ในวันที่ 15 มีนาคมนี้

สำหรับประเทศไทยผู้ใช้ Galaxy S2 ก็น่าจะได้รับการอัพเดทในเร็วๆ นี้