NTT DoCoMo ประเทศญี่ปุ่นโชว์ 5G เร็วกว่า LTE 100 เท่า

ในขณะที่ประเทศไทยนั้นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้บริการ 3G เป็นส่วนใหญ่ และมี Truemove H เท่านั้นที่บริการ LTE (4G) ในพื้นที่กลางกรุงเทพ วันนี้เครือข่าย NTT DoCoMo ในประเทศญี่ปุ่นได้โชว์แผนการพัฒนาเครือข่าย 5G ในงาน CEATEC โดยยืนยันว่าความเร็วในการรับส่งข้อมูลขั้นต่ำของเครือข่าย 5G นั้นจะเร็วกว่า LTE (4G) 100 ถึง 1,000 เท่า แต่อย่างไรก็ตาม เครือข่าย 5G นั้นจะยังไม่มาจนกว่าจะถึงปี 2020 หรือช้ากว่านั้น

ที่มา: Engadget