NTSB อาจจะพิจารณาไม่อนุญาติให้ใช้ระบบ Autopilot

หลังจากเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตกับผู้ขับ Tesla Model S ซึ่งเปิดการขับขี่แบบ Autopilot ซึ่งสาเหตุเบื้องต้นทาง Tesla ออกมากล่าวว่า ระบบ LIDAR (Light Detection And Ranging) ไม่สามารถแยกรถบรรทุกสีขาว กับ ท้องฟ้าสีขาวออก ทาง NTSB ได้ออกมาสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งทาง NTSB ได้ให้ความเห็นในเบื้่องต้นว่า ระบบ Autopilot หรือ เทคโนโลยีการขับขี่รถยนต์อัตโนมัติปัจจุบันยังไม่ปลอดภัยเพียงพอ และอาจจะสั่งระงับการใช้งานระบบ Autopilot ในรถทุกคันที่วิ่งในสหรัฐ ทางด้าน Tesla ยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นนี้