รับซื้อกระปุก DVD แบบ 50 แผ่น

รับซื้อกระปุก DVD แบบ 50 แผ่น ราคาใบละ 3 บาท (ไม่รับกระปุกของ Princo)

ท่านสามารถนำมาขายได้ที่ร้าน DVDR2U สามย่าน โทร. 08-5320-0066 และที่บริษัท ไวล์ไฟร์ ครีเอชั่น จำกัด (COPYCDDVD) ลาดพร้าว โทร. 08-4333-4333