สาขาเซียร์ รังสิต "เปิดทำการ" วันที่ 10 ธันวาคม 2554

หลังจากที่ห้างเซียร์ รังสิตประสบอุทกภัย ทำให้ COPYCDDVD สาขาเซียร์ รังสิต ต้องปิดทำการไประยะเวลาหนึ่ง บัดนี้เราพร้อมเปิดทำการในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 แล้ว

COPYCDDVD สาขาเซียร์ รังสิต
ห้อง FB025 ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต
โทร. 08 2360 0111