อัตราค่าบริการแปลงไฟล์

บริการแปลงไฟล์ Video (AVI, MPEG, MKV, etc.) รวมถึงนำไฟล์จากเว็บไซต์ Youtube มาทำเป็นแผ่น Video CD, DVD Video, Blu-ray Video (เปิดกับ Player ได้เลย) เฉพาะแผ่น DVD Video และ Blu-ray Video สามารถทำเมนูได้ หรือแม้กระทั่งนำรูปถ่ายมาทำเป็น Photo Album และบันทึกลงบนแผ่น DVD เพื่อนำไปเปิดเล่นกับ DVD Player