อัตราค่าบริการแผ่น DVD

ผลิตแผ่น DVD ไม่สกรีน
สกรีนแผ่น DVD (สกรีนแผ่นเปล่า, ลูกค้านำไปไรท์ข้อมูลเอง)
ผลิตแผ่น DVD พร้อมสกรีน

ผลิตแผ่น DVD9 พร้อมสกรีน