รายละเอียดงาน

วีดีทัศน์ โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายในโรงเรียน เพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ โดย ร.ศ. สมโชติ อ่องสกุล

สั่งผลิต DVD พร้อมสกรีนแผ่น บรรจุใส่ซองกระดาษ

รายละเอียดงาน