รายละเอียดงาน

ชื่องาน: KOH TALU Island Resort : Discover your Soul

รายละเอียดการผลิต: ลูกค้าสั่งผลิต DVD พร้อมสกรีนแผ่น โดยลูกค้าให้บรรจุแผ่นใส่ซองกระดาษ

รายละเอียดงาน