รับการอัพเดท Windows XP ไปอีก 5 ปีด้วยการแก้ Registry ให้เป็น Windows WEPOS / POSReady 2009

หลังจากที่ Windows XP ได้หยุดรับการอัพเดทใหม่ๆ รวมไปจนถึงช่องโหว่การรักษาความปลอดภัยของเครื่อง โดยการสนับสนุนดังกล่าวได้หยุดลงในวันที่ 9 เมษายน 2557 แต่มีผู้ไปค้นพบว่าหากเราแก้ Registry เครื่องให้เป็น Windows WEPOS / POSReady 2009 เราจะได้รับการอัพเดทต่อไปอีก 5 ปี

วิธีการแก้ Registry เครื่องง่ายๆ โดยการ copy ข้อความด้านล่างนี้ไปใส่โปรแกรม Notepad แล้ว Save File ในชื่อ wepos.reg จากนั้น double click และตอบ yes ทาง Microsoft Update ก็จะมองเห็นว่า Windows ที่เราใช้นั้นเป็น Windows WEPOS / POSReady 2009 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งท่านก็สามารถอัพเดท Windows และใช้งาน Windows XP ได้อย่างปลอดภัยต่อไป

Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady] 
"Installed"=dword:00000001