ส่งไฟล์ต้นฉบับออนไลน์

การส่งไฟล์ต้นฉบับให้ทาง COPYCDDVD สามารถทำได้ทาง FTP (File Tranfer Protocol) ของทางบริษัท เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการผลิตต้นฉบับ หรือ การจัดเก็บ ทางลูกค้าสามารถทำตามได้ตามวิธีการด้านล่าง ขออนุญาตไม่รับการส่งไฟล์ทางเว็บฝากไฟล์เนื่องจากพบปัญหาไฟล์เสียบ่อย

วิธีการส่งไฟล์ทาง FTP

1. หากไม่มีโปรแกรม FTP สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม FileZilla เมื่อทำการติดตั้งแล้วให้คลิ๊กบนไอคอนของโปรแกรมดังภาพด้านล่าง

2. เปิดโปรแกรมจะได้หน้าต่างของโปรแกรม ดังรูปภาพด้านล่าง

3. ใส่รายละเอียด FTP Address, Username, Password, Port 21 * สำหรับ FTP Address พร้อมทั้ง Username และ Password ลูกค้าสามารถสอบถามได้จากพนักงานขาย

4. กดปุ่ม Quick Connect

5. ทำการลากไฟล์จากช่องด้านซ้าย (1) มายังช่องด้านขวา (2) เพื่อเป็นการโอนถ่ายไฟล์จากเครื่องลูกค้ามายังเครื่องเซิฟเวอร์ของเรา

6. รอการโอนถ่ายไฟล์สำเร็จจะขึ้นดังภาพ

7. เมื่ออัพโหลดไฟล์เสร็จแล้ว (100%) รบกวนโทรศัพท์หรืออีเมลล์ แจ้ง "ชื่อไฟล์ และ ขนาดไฟล์" ให้พนักงานขายทราบ การแจ้งขนาดไฟล์สำคัญมาก เพื่อลดความผิดพลาดจากการอัพโหลด หากไฟล์ที่อัพโหลดขึ้นมาไม่สมบูรณ์และเราดำเนินการผลิตไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องผลิตแผ่นใหม่อย่างเดียว

ขอขอบคุณวิธีการใช้งานจาก - www.newdron.com